Podružnica HLD-a Dubrovačko – neretvanske županije u suradnji s Udrugom Mladi oca Ante Gabrića – Metković organizirala je seminar „Poticanje ranog komunikacijskog i jezično – govornog razvoja“. Seminar se održao u subotu 28. travnja u trajanju od 09:00 – 16:00 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Metković. Voditeljice seminara bile su: Renata Rade, prof. logoped i Zorana Dedić, prof. logoped.

Radionica je obuhvatila predavanja, analizu video materijala i vježbi koje potiču komunikaciju, jezik i govor. Tijekom radionice predavačice su obuhvatile teme: ranog razvoja komunikacije, jezika i govora, spomenule su i načine kako poticati komunikacijski i jezično-govorni razvoj u obitelji i vrtiću, te su istaknule neke od rutina za poticanje komunikacijskog i jezično-govornog razvoja.


Edukacija je obuhvatila pregled i analizu video snimki. Predavačice su održale i dvije zanimljive radionice na temu: Dramatizacije u funkciji poticanja komunikacije i jezično-govornog razvoja i Hoće li moje dijete govoriti?
Seminaru su prisustvovale ravnateljica i odgojiteljice vrtića.