S obzirom da od 16. Lipnja 2018. Godine nije bilo novooboljelih od osipica u Dubrovačko – neretvanskoj županiji, djeca i djelatnici vrtića koji nisu cijepljeni protiv ospica zbog kontraindikacija za cijepljenje, mogu se vratiti u kolektiv.

Nadalje, podsjećamo da je za djecu koja nemaju kontraindikacije za cijepljenje, provedba cijepljenja prema Programu obveznih cijepljenja uvjet za pohađanje vrtića, a sukladno Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima ( NN 105/2002, 121/2007) koji proizlazi iz Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi.
Dodatno, podsjećamo da je prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ( NN 79/07, 113/08, 43/09, 22/14 i 130/17), cijepljenje prema Programu obveznih cijepljenja obvezno za sve osobe određene dobi, neovisno o pohađanju dječjeg kolektiva.

Također, prema istom Programu ( NN 105/2002, 121/2007), cijepljenje zaposlenih u dječjem vrtiću provodi se sukladno epidemiološkim indikacijama. Epidemiološki je indicirano da svi zaposleni u dječjem vrtiću budu cijepljeni prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i Programu obveznih cijepljenja ako nemaju kontraindikacije za cijepljenje.

Stručne preporuke za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti donosi medicinska struka kroz Referentni centar za epdiemiologiju Ministarstva zdravstva. Zakone donosi Sabor RH, a Nadzor nad provedbom mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti obavljaju nadležni sanitarni inspektori.

Dr.sc. Bernard kaić, prim.dr.med
Voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti