Područni objekt Komin jedan je od područnih objekata Dječjeg vrtića Ploče, a nalazi se u prizemlju Osnovne škole “Ivo Dugandžić Mišić”.

Prostor vrtića sastoji se od dva dijela: u jednom je smještena mješovita skupina poludnevnog boravka koja radi u jutarnjem terminu od 7.30 – 13.00 sati, a u drugi je smještana mješovita skupina poludnevnog boravka koja radi u poslijepodnevnom terminu od 13.30 – 19.00 sati.

Dječji vrtić Komin polazi 42 – je mališana uzrasta od 3. godine do polaska u osnovnu školu. Jutarnju skupinu – Lađare – vodi odgojiteljica Maja Medak, a poslijepodnevnu – Gusare – odgojiteljica Željana Radonić.

Kontakt telefon: 020/688-244