Dječji vrtić Ploče – centralni objekt otvara vrata za svoje mališane od 6.00 – 16.00 sati. Život i boravak djece u vrtiću odvija se osmišljenim djelovanjem svih zaposlenika na stvaranje optimalnih uvjeta za pravilan rast i razvoj djece, osiguravajući sigurnost i zadovoljstvo djece i roditelja dok su povjerena na brigu i skrb zaposlenicima vrtića.

Dnevni ritam u 10-satnom programu
06.00 – 7.00 sati
jutarnje okupljanje u “dežurnoj” skupini do dolaska odgojitelja iz ostalih skupina – druženje i igra s djecom ostalih skupina
08.00 – 8.30 sati
doručak
08.30 – 11.00 / 11.30
provođenje odgojno-obrazovnog rada – osmišljeno pedagoško djelovanje odgojitelja i stručnih suradnika vrtića, što podrazumijeva stručno-kompetentan rad odgojitelja, njegovo razumijevanje i shvaćanje djeteta primjenom suvremenih oblika i metoda rada utemeljenih na znanastveno provjerenim didaktičko – metodičkim i pedagoško-psihološkim osnovama
11.00 – 11.30 sati
ručak u 10-satnom i 6-satnom programu
12.00 / 12.30 – 14.00 / 14.30
poslijepodnevni odmor
14.00 / 14.30 – 16.00
poslijepodnevne aktivnosti do odlaska kući

Dnevni ritam u 6-satnom programu u Centralnom vrtiću Ploče
7.00 – 13.00 sati
radno vrijeme skupina
07.00 – 8.00 sati
jutarnje okupljanje u “dežurnoj skupini”
08.30 – 09.00 / 11.30
doručak
08.00 – 12.30 sati
provođenje odgojno – obrazovnog rada
11.30
ručak