Mjere zdravstvene zaštite djece u vrtiću obuhvaćaju:

– cijepljenje protiv zaraznih bolesti
– sistematski zdravstveni pregled djeteta pri upisu u dječji vrtić
– zdravstveni pregled djeteta nakon izostanka iz vrtića zbog bolesti, odnosno drugog razloga zbog kojeg je izostanak djeteta trajao dulje od 60 dana
– protuepidemijske mjere u slučaju zarazne bolesti
– zdravstveno prosvjećivanje i zdravstveni odgoj djece u svezi sa stjecanjem pravilnih higijenskih navika i usvajanja zdravog načina življenja, posebno s obzirom na prevenciju najznačajnijih zdravstvenih problema
– zdravstveno prosvjećivanje i zdravstveni odgoj zaposlenih u dječjem vrtiću, kao i roditelja, skrbnika i posvojitelja djece

Prije upisa djeteta u vrtić obvezan je prethodni sistematski zdravstveni pregled o kojem roditelj, skrbnik, odnosno posvojitelj djeteta treba dječjem vrtiću predočiti potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u vrtić.

U okviru navedenog pregleda potrebno je najmanje:

– pregledati stolicu na bakterije (shigelle) i crijevne parazite (analni otisak)
– obaviti pregled vlasišta na ušljivost
– obaviti pregled kože na znakove svraba

U slučaju pozitivnog nalaza potrebno je poduzeti liječenje prije pohađanja dječjeg vrtića.
U heteroanamnezi trebaju se uzeti podaci o eventualnoj tuberkulozi u obitelji.

Mjere za osiguranje higijene u vrtiću obuhvaćaju:

– ispunjavanje uvjeta smještaja
– ispunjavanje uvjeta u pogledu prehrane
– mjere prevencije od zaraznih bolesti tijekom zajedničkog boravka
– mjere vezane za svakodnevne aktivnosti u vrtiću
– održavanje higijene i nadzor nad higijenskim stanjem
– mjere za zaštitu od zaraznih bolesti kao i higijensko-epidemiološki nadzor nad zaraznim bolestima u vrtiću
– protuepidemijske mjere
– mjere na izletu u prirodi i na ljetovanju
– zdravstveni odgoj djece
– ostale mjere

U dječjem vrtiću trebaju biti ispunjeni sljedeći uvjeti u vezi sa smještajem:

– prostori ustanove moraju biti čisti
– obavezna je svakodnevna dezinfekcija sanitarnog čvora
– obavezno je redovito provjetravanje prostorija
– obavezno je osiguravati odgovarajuće grijanje zimi
– potrebno je redovito pranje i mijenjanje posteljine
– obavezno je osigurati zdravstveno ispravnu čistu vodu
– treba osigurati odgovarajući namještaj koji ne pogoduje nastanku ozljeda s krvarenjem
– igračke i drugi predmeti opće uporabe moraju ispunjavati uvjete u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opće uporabe
– treba osigurati dovoljnu količinu sredstava za opću higijenu djece
– u objektu i oko njega treba provoditi mjere dezinfekcije, deratizacije
– posebna pozornost obraća se održavanju i čistoći okoliša vrtića (odbačeni oštri predmeti, razbijeno staklo…..)